;

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD TENISCENTRUM HEAD 2017/18

Místo a kontakt:

Teniscentrum Head, Sportovní 456, 252 50 Vestec Praha – západ.

Tel. recepce 777 773 139, 242 441 414. Email: recepce @teniscentrum.com

Podmínky a užívání služeb v areálu TC Head:

 • Provozovatel doporučuje každému uživateli před zakoupením služby se seznámit s následujícím provozním řádem
 • každý uživatel služby v areálu je povinen se nahlásit na recepci
 • poplatek za služby je třeba uhradit před jejím využitím (dle platného areálového ceníku, k dispozici na internetu nebo na recepci)
 • v případě technické závady nebo výjimečné události v areálu si vyhrazuje provozovatel právo na zrušení služby a po domluvě vrácení poplatku nebo poskytnutí náhrady
 • každý uživatel a návštěvník je povinen dbát informací a pokynů recepčního areálu
 • v celém areálu ve všech vnitřních prostorech je přísný zákaz kouření
 • každý uživatel a návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek v areálu, v případě úmyslného poničení zařízení areálu bude provozovatel požadovat po viníkovi náhradu škody
 • hráči tenisu před vstupem do haly jsou povinni se přezouvat a používat vhodnou čistou tenisovou   obuv a tenisové oblečení (vzhledem k citlivému kobercovému povrchu)
 • všechny hráče žádáme o dodržování klidu na dvorci, aby nerušili ostatní hráče v hale
 • každý uživatel je povinen provádět službu k tomu určenou
 • každý uživatel provádí službu na vlastní odpovědnost, v případě vlastního poranění či poškození nenese provozovatel odpovědnost (pohyb malých dětí v areálu pouze v doprovodu dospělé osoby)
 • provozovatel neodpovídá za případné ztráty, odcizení, nebo poškození cenných věcí přinesených do areálu
 • v případě hrubého porušení provozního řádu uživatelem, si provozovatel vyhrazuje právo na zrušení služby bez nároku na vrácení poplatku či její náhrady
 • každý uživatel v případě nespokojenosti má právo podat stížnost na recepci areálu a ta bude v nejbližším možném termínu podstoupena a vyřízena manažerem klubu
 • provozovatel zaručuje v zimních měsících teplotu v halách 13 – 16 °C, při arktických dnech (celodenní mrazy)10 – 12 °C
 • provozovatel zaručuje následný počet rozsvícených halogenových světel: pevná hala 14 – 16 ks, lehká hala 10 – 12 ks (nelze využívat maximálního počtu nainstalovaných světel kvůli kapacitě a možným výpadkům energetické soustavy)